פרופ' אריה קצוביץ'

אריה קצוביץ
חדר: 5312
02-5883157
שעת קבלה: יום ב', 9:00-10:00 (סמסטר א')

תחומי המחקר: תיאוריה של היחסים הבין-לאומיים, הממד הנורמטיבי של היחב"ל, חקר השלום, יחב"ל של אמריקה הלטינית, גלובליזציה