ד"ר גדי היימן

גדי היימן
יועץ מ"א וראש המגמה לבטחון בין-לאומי ודיפלומטיה
חדר: 5326
02-5883172
שעת קבלה: יום ג', 15:00-16:00

תחומי המחקר: היסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית, סטטוס המעצמה הגדולה במערכת הבין-לאומית