גו'ני עיסא

גוני עיסא
גו'ני
עיסא
פוליטיקה וביטחון בחברות שסועות : המשכיות ושינוי בבעלות של המגזר הביטחוני בסוריה ובירדן.
jony.essa@mail.huji.ac.il