גו'ני עיסא

גוני עיסא
פוליטיקה וביטחון בחברות שסועות : המשכיות ושינוי בבעלות של המגזר הביטחוני בסוריה ובירדן.