פרופ' גיא הרפז

גיא הרפז
חדר: 5324, 112 (משפטים)
שעת קבלה: יום א', 10:00-11:00 בתיאום מראש במייל (במשרד דיקן הסטודנטים)
02-5883170, 02-5882561

תחומי המחקר: משפט האיחוד האירופי, משפט בין-לאומי פומבי, משפט בין-לאומי כלכלי ומסחרי, יישוב סכסוכים בין-לאומיים, משפט וגלובליזציה