פרופ' גיא הרפז

גיא הרפז
חדר: 5324, 112 (משפטים)
02-5883170, 02-5882561
שעת קבלה: יום ד', 15:00-16:00 (בתיאום מראש - במשרד דיקן הסטודנטים)

תחומי המחקר: משפט האיחוד האירופי, משפט בין-לאומי פומבי, משפט בין-לאומי כלכלי ומסחרי, יישוב סכסוכים בין-לאומיים, משפט וגלובליזציה