ג'ייסון סילברמן

jason_silverman
פוליטיקה של תפוצות; תפוצות ותנועות לאומיות; יחסי תפוצות-מדינה; תהליכי מו״מ בסכסוכים