ג'ייסון סילברמן

jason_silverman
ג'ייסון
סילברמן
פוליטיקה של תפוצות; תפוצות ותנועות לאומיות; יחסי תפוצות-מדינה; תהליכי מו״מ בסכסוכים
jason.silverman@mail.huji.ac.il