ד"ר גליה פרס בר- נתן

גליה פרס בר- נתן
יועצת מ"א וראש המגמה לבטחון בין-לאומי ודיפלומטיה
חדר: 5305
02-5883150
שעת קבלה: יום ב', 15:00-16:30 (סמסטר ב')

תחומי המחקר: שיתוף פעולה אזורי, תיאוריות של היחסים הבין-לאומיים, תרבות פופולארית ויחסים בין-לאומיים