פרופ' גליה פרס בר- נתן

גליה פרס בר נתן.
חדר: 5305
שעת קבלה: יום ה', 9:00-10:00
02-5883150

תחומי המחקר: שיתוף פעולה אזורי, תיאוריות של היחסים הבין-לאומיים, תרבות פופולארית ויחסים בין-לאומיים