ד"ר דגנית פייקובסקי

דגנית פייקובסקי.jpg
חדר 5304
שעת קבלה: יום רביעי 11:00-12:00
תחומי המחקר: לימודי ביטחון, טכנולוגיה ואסטרטגיה