ד"ר דגנית פייקובסקי

דגנית פייקובסקי.jpg
חדר 5304
שעת קבלה בקמפוס: יום רביעי 9:30-10:30, בעת הלימודים בזום: בתיאום מראש
תחומי המחקר: לימודי ביטחון, טכנולוגיה ואסטרטגיה