פרופ' דן מיודובניק

דן מיודובניק
ראש המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
חדר: 5315
שעת קבלה: יום ד', 9:00-10:00
02-5883149

תחומי המחקר: פוליטיקה השוואתית, תהליכי קונפליקט, מודלים ממוחשבים ומערכות מידע גאוגרפיות