פרופ' דניאל שוורץ

דניאל שוורץ
חדר 5311
02-5883148
שעת קבלה: יום ד', 11:00-12:00

תחומי המחקר: תיאוריה של המלחמה הצודקת, התפתחות היסטורית של תיאוריית המלחמה הצודקת, צדק גלובלי, פילוסופיה פוליטית