פרופ' דניאל שוורץ

דניאל שוורץ
פרופ'
דניאל
שוורץ
יועץ ב"א
חדר 4306
14:00
02-5883148
daniel.schwartz3@mail.huji.ac.il

תחומי המחקר: תיאוריה של המלחמה הצודקת, התפתחות היסטורית של תיאוריית המלחמה הצודקת, צדק גלובלי, פילוסופיה פוליטית