פרופ' יורם הפטל

Yoram Haftel
פרופ'
יורם
הפטל
ראש המחלקה
חדר: 5301
שעת קבלה: יום ב' 13:30-14:30
02-5883171
Yoram.Haftel@mail.huji.ac.il

תחומי המחקר: כלכלה פוליטית בין-לאומית, מוסדות וארגונים בין-לאומיים, הסכמי סחר והשקעות, אינטגרציה אזורית