פרופ' יורם הפטל

יורם הפטל
חדר: 5301
02-5883171
שעת קבלה: בשבתון

תחומי המחקר: כלכלה פוליטית בין-לאומית, מוסדות וארגונים בין-לאומיים, הסכמי סחר והשקעות, אינטגרציה אזורית