יניר קפח

יניר קפח
דיפלומטיה צבאית-ביטחונית, ופרדיגמות ביטחוניות בעיצוב מדיניות החוץ והיחסים הבינלאומיים.