יעל רם

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ד' 11:30-12:30
yael.ram@mail.huji.ac.il