פרופ' יעקב ורצברגר

פרופ'
יעקב
ורצברגר
חדר: 5426
02-5881101
Yaacov.Vertzberger@mail.huji.ac.il

תחומי המחקר: תיאוריה של היחסים הבין-לאומיים, דרום מזרח אסיה, כלכלה פוליטית, פסיכולוגיה פוליטית