כרמל חרמוני

כרמל
חרמוני
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-5883061
carmelhe@savion.huji.ac.il