ד"ר ליאור הרמן

ליאור הרמן.jpg
ד"ר
ליאור
הרמן
יועץ מ"א וראש המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים
חדר: 5323
שעת קבלה: יום ב', 14:30-16:00
02-5883174
Lior.Herman@mail.huji.ac.il

תחומי המחקר: מסחר בין-לאומי, סחר בשירותים, אנרגיה וגיאופוליטיקה, רגולציה