ד"ר ליאור הרמן

ליאור הרמן.jpg
ראש המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים
יועץ ב"א - סמסטר א'
חדר: 5323
02-5883174
שעת קבלה: יום ב', 14:30-16:00

תחומי המחקר: מסחר בין-לאומי, סחר בשירותים, אנרגיה וגיאופוליטיקה, רגולציה