מורן אביטל

avital_moran.
מורן
אביטל
moran.avital1@mail.huji.ac.il
המשיכה לגלובלי והוויתור על הפוטנציאל המקומי: אסטרטגיות של ארגוני זכויות אדם ישראליים בין השנים 2000 ו- 2009