טירן גולדשטיין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
שעת קבלה: ימי ג' 18:00
tiran.goldstein@mail.huji.ac.il