טירן גולדשטיין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 16:30-17:30
tiran.goldstein@mail.huji.ac.il