פרופ' מיכל פומרנץ

פרופ'
מיכל
פומרנץ
שעת קבלה: בתיאום מראש
msmpomer@mscc.huji.ac.il