פרופ' מיכל פומרנץ

שעת קבלה: בתיאום מראש
msmpomer@mscc.huji.ac.il