ד"ר מרשה הרפז

חדר 5326
שעת קבלה: סמסטר א' - בתיאום מראש. סמסטר ב' - יום ב', 15:00-16:00
marcia_h@netvision.net.il