ד"ר מרשה הרפז

שעת קבלה: סמסטר א' - בתיאום מראש. סמסטר ב' - יום ב', 15:00-16:00
marcia.harpaz@mail.huji.ac.il