פרופ' משה הירש

משה הירש
חדר: 234 (משפטים)
02-5881177
שעת קבלה: בשבתון

תחומי המחקר: משפט בין-לאומי, משפט בין-לאומי כלכלי, סוציולוגיה של המשפט הבין-לאומי