פרופ' משה הירש

משה הירש
חדר: 234 (משפטים)
שעת קבלה: יום ב', 13:30-14:30 (בתיאום מראש)
02-5881177

תחומי המחקר: משפט בין-לאומי, משפט בין-לאומי כלכלי, סוציולוגיה של המשפט הבין-לאומי