נעמה לוץ

naama lutz
נעמה
לוץ
סקוריטיזציה, naming and shaming, תנועות חברתיות גלובאליות, והשפעות תנועת ה-BDS על החברה הישראלית.
naama.lutz@mail.huji.ac.il