מתרגלים

אביר גיטלין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג', 14:15-15:15 (סמסטר א'), יום ד' 10:30-11:30 (סמסטר ב')

צוף וקנין

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 12:00-13:00

תום זיו

מבוא ליחסים בין-לאומיים
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד' 15:00-16:00

דניאל יפתח

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 12:00-13:00

אברהם סויסה

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 15:30-16:30 (יחב"ל במאה ה-20), יום ד' 14:00-15:30 (כלכלה פוליטית)

ליאל עוזיהו

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: