ד"ר עודד לוונהיים

עודד לוונהיים.jpg
חדר: 5320
שעת קבלה: יום ב' 14:45-15:45
02-5883165

תחומי המחקר: אוטו-אתנוגרפיה ויחסים בין-לאומיים, רגשות וביטחון, לימודי ביטחון ביקורתיים, הפוליטיקה של היום-יום, סמכות, סטייה וענישה בפוליטיקה עולמית, מיקרו-פוליטיקה וממשליות