פרופ' פיקי איש-שלום

פיקי איש שלום
חדר: 5302
שעת קבלה: יום ד', 11:00-12:00
02-5883147

תחומי המחקר: תיאוריה של יחסים בין לאומיים, תיאוריה פוליטית, אקדמיה פוליטיקה ואתיקה, מושגים פוליטיים