קודי לוין

קודי לוין
קודי
לוין
לבחור בשלום: משא ומתן ישיר, גישור באמצעות גוף שלישי ובחירה פרוצדורלית של מקבלי החלטות בסיום סכסוכים מקומיים ובינלאומיים
cody.levine@mail.huji.ac.il