ד"ר רונית קמפף

שעת קבלה: יום ראשון 13:00-14:00 בתיאום מראש באמצעות מייל
ronit.kampf@mail.huji.ac.il