ד"ר רונית קמפף

שעת קבלה: סמסטר ב' - יום ה' 14:00-15:00
ronit.kampf@mail.huji.ac.il