שירלי לוקין

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ד' 14:30-15:30
shirley.lukin@mail.huji.ac.il