פרופ' ששון סופר

חדר: 5301
שעת קבלה: יום ג', 12:00
Sasson.Sofer@mail.huji.ac.il