תום זיו

תום זיו
היסטוריה ותיאוריה של פופוליזם, מפלגות פופוליסטיות וימניות באירופה, האיחוד האירופי, פוליטיקה של זהות, שיח פוליטי ומחשבה פוליטית (ליברליזם, סוציאליזם, שמרנות).