פרופ' תומר ברודי

תומר ברודי
חדר: 5313
שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5882518

תחומי המחקר: משפט כללי בין-לאומי, משפט בין-לאומי פומבי, פיתוח בין-לאומי, ניתוח כלכלי של המשפט הבין-לאומי