המגמה לחקר ביטחון בין-לאומי ודיפלומטיה

 

המגמה עוסקת בממדים השונים של הביטחון הבינ"ל כפי שאלו באים לידי ביטוי במציאות ובמחקר היחסים הבינ"ל במאה ה- 21 . יושם דגש על התמורות שחלו בהגדרה ובתפיסה של מושג הביטחון וכן על סוגיות כמו עוצמה והשפעה, סכסוכים ושלום, שיתוף פעולה אזורי, שחקנים לא-מדינתיים, אלימות וטרור, יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי ופיתוח ותפוצה של נשק להשמדה המונית. דגש נוסף יינתן לניתוח יחסי חוץ ודיפלומטיה. הסטודנטים במגמה ירכשו ידע היסטורי וכלים אנליטיים שיאפשרו להם לנתח סוגיות אלו ברמה הבינ"ל וברמה הפנימית. 

 

מסלול לא מחקרי – המגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה – 36 נ"ז

(*ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים)


א. קורסי חובה (10 נ"ז)

ביטחון בזירה הבינ"ל- המשכיות ושינוי (4 נ"ז) – ד"ר גליה בר נתן

פורום בנושאי ביטחון וכלכלה בינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

עיצוב מדיניות חוץ: סדנה מעשית (2 נ"ז) – ד"ר אורי רזניק

דיפלומטיה מודרנית (2 נ"ז) – ד"ר נעם כוכבי

 

ב. קורסי בחירה מתוך המגמה (6 נ"ז לפחות)

אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

התפתחות הדוקטרינה הצה"לית (4 נ"ז) – ד"ר גיא לרון

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבין לאומי בהאג (2 נ"ז) – פרופ' מיכל פומרנץ

משטרי ביטחון בינלאומיים (4 נ"ז) – ד"ר איתן ברק

אזורי שלום ואזורי מלחמה (2 נ"ז) – ד"ר קורינה כגן

ישראל ואירופה (4 נ"ז) – ד"ר גדי היימן       

 

ג. קורסי חובת-בחירה משותפים לשתי המגמות (4 נ"ז לפחות)

גלובליזציה וממשול גלובלי (4 נ"ז) – פרופ' אריה קצוביץ

הגירה לאירופה: אינטגרציה, הגירה לא חוקית וטרור פנימי (4 נ"ז) – ד"ר טל דינגוט

האיחוד האירופי (4 נ"ז) – ד"ר מאיה שיאון

 

ד. קורסי בחירה (השלמה ל36 נ"ז)

הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין-לאומית (4 נ"ז) – ד"ר ליאור הרמן

המערכת המוניטארית הבינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר ניצן פלדמן

משפט בינלאומי כלכלי (2 נ"ז) – פרופ' תומר ברודי

ישראל, האיחוד האירופי ואגן הים התיכון (2 נ"ז) – פרופ' אלפרד טוביאס

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית (4 נ"ז) – ד"ר כריסטיאן טאואר

המודל הסוציו אקונומי הגרמני (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

מדיניות החוץ של גרמניה (2 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

 

ה. שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז)