המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים

המגמה עוסקת בהיבטים הפוליטיים והמוסדיים של הכלכלה הבינ"ל הבאים לידי ביטוי במחקר היחסים הבינ"ל והמשפט הבינ"ל בתחילת המאה ה-21. מושם דגש על ניתוח מגמות המעצבות את הכלכלה הפוליטית הבינ"ל, כגון קשרי סחר חוצי-גבולות, תנועות הון, שיתוף פעולה אזורי ופיתוח כלכלי.

הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק בתהליכים הפוליטיים המביאים לשיתוף פעולה וסכסוכים כלכליים, ברמה המדינתית וברמה הגלובלית, תוך התייחסות למגוון שחקנים: מדינות, חברות רב-לאומיות, וקבוצות טרנס-לאומיות והאינטראקציה שלהם במסגרות מוסדיות שונות, במיוחד הסכמים וכללים בינ"ל.
 

מסלול לא מחקרי - המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בינ"ל – 36 נ"ז

(*ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים)


א. קורסי חובה (10 נ"ז)

הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין-לאומית (4 נ"ז) – ד"ר ליאור הרמן

פורום בנושאי ביטחון וכלכלה בינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

סדנה בכלכלה פוליטית בינלאומית - מתיאוריה לפרקטיקה (2 נ"ז) – ד"ר מרשה הרפז

המערכת המוניטרית הבינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר ניצן פלדמן

 

ב. קורסי בחירה מתוך המגמה (6 נ"ז לפחות)

משפט בינלאומי כלכלי (2 נ"ז) – פרופ' תומר ברודי    

ישראל, האיחוד האירופי ואגן הים התיכון (2 נ"ז) - פרופ' אלפרד טוביאס

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבין לאומי בהאג (2 נ"ז) – פרופ' מיכל פומרנץ

 

ג. קורסי חובת-בחירה משותפים לשתי המגמות (4 נ"ז לפחות)

גלובליזציה וממשול גלובלי (4 נ"ז) – פרופ' אריה קצוביץ

הגירה לאירופה: אינטגרציה, הגירה לא חוקית וטרור פנימי (4 נ"ז) – ד"ר טל דינגוט

האיחוד האירופי (4 נ"ז) – ד"ר מאיה שיאון

 

ד. קורסי בחירה (השלמה ל36 נ"ז)

ביטחון בזירה הבינ"ל- המשכיות ושינוי (4 נ"ז) – ד"ר גליה בר נתן

דיפלומטיה מודרנית (2 נ"ז) – ד"ר נעם כוכבי

אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

התפתחות הדוקטרינה הצה"לית (4 נ"ז) – ד"ר גיא לרון

משטרי ביטחון בינלאומיים (4 נ"ז) – ד"ר איתן ברק

אזורי שלום ואזורי מלחמה (2 נ"ז) - ד"ר קורינה כגן

ישראל ואירופה (4 נ"ז) – ד"ר גדי היימן

המודל הסוציו אקונומי הגרמני (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

מדיניות החוץ של גרמניה (2 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

 

ה. שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז)