ד"ר יהונתן אברמסון

abramson jonathan
חדר 5314
02-5880266
שעת קבלה: יום ג', 18:00-16:30
תחומי המחקר: תיאוריות של יחסים בינלאומיים, פוליטיקה של זהויות חוצת-גבולות, לאומיות, דת ותפוצות, גישות ביקורתיות ללימודי ביטחון, פרגמטיזם