סגל מחלקה

tariq.akash

טארק עקש

מחקר: טכנולוגיה ופוליטיקה בינלאומית. רובוטיקה ולוחמה א-סימטרית. בינה מלאכותית, ביג דאטה, מדיה חברתית והשפעתם על הסדר העולמי.
ליאור הרמן.jpg

ד"ר ליאור הרמן

ראש המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים
יועץ ב"א - סמסטר א'
חדר: 5323
02-5883174
שעת קבלה: יום ב', 14:30-16:00

תחומי המחקר: מסחר בין-לאומי, סחר בשירותים, אנרגיה וגיאופוליטיקה, רגולציה

תום זיו

מבוא ליחסים בין-לאומיים
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד' 15:00-16:00

דניאל יפתח

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 12:00-13:00