ד"ר גליה פרס בר- נתן

גליה פרס בר נתן.
חדר: 5305
02-5883150
שעת קבלה: יום ב', 11:00-12:30

תחומי המחקר: שיתוף פעולה אזורי, תיאוריות של היחסים הבין-לאומיים, תרבות פופולארית ויחסים בין-לאומיים