סגל מחלקה

אביר גיטלין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג', 14:15-15:15 (סמסטר א'), יום ד' 10:30-11:30 (סמסטר ב')
גיא לרון

ד"ר גיא לרון

יועץ ב"א
חדר: 5310
02-5883151
שעת קבלה: יום ב', 12:00-13:00

תחומי המחקר: המלחמה הקרה במזרח התיכון, הסכסוך הישראלי-ערבי, פיתוח בעולם השלישי, הפוליטיקה של הגלובליזציה, כלכלה פוליטית בין-לאומית

ליאל עוזיהו

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה:
אריה קצוביץ

פרופ' אריה קצוביץ'

חדר: 5312
02-5883157
שעת קבלה: סמסטר א' - יום ה' 9:00-10:00, סמסטר ב' - יום ב' 13:00-14:30

תחומי המחקר: תיאוריה של היחסים הבין-לאומיים, הממד הנורמטיבי של היחב"ל, חקר השלום, יחב"ל של אמריקה הלטינית, גלובליזציה