בעלי תפקידים בעמותה

נשיא עיל"ב: פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מזכ"ל עיל"ב: ד"ר הילה זהבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב/ האוניברסיטה הפתוחה

וועדת ביקורת: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניבריסטת חיפה; ד"ר אריאל כבירי, המכללה האקדמית גליל מערבי.
וועד הפועל: הוועד מורכב מחוקרות וחוקרים אשר התנדבו לסייע בפעילות השוטפת של העמותה על בסיס אישי, מקרב קהיליית חוקרי היחב"ל בארץ. ביוני 2021 נבחר הועד: פרופ' אסיף אפרת, המרכז הבינתחומי, הרצליה, ד"ר אמיר לופוביץ, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר דניאל סובלמן, האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר שרה קאהן-ניסר, האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר אריה קרמפף, מכללת תל-אביב יפו, ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל,  וד"ר איתן שמיר, אוניברסיטת בר-אילן.