בעלי תפקידים בעמותה

נשיא עיל"ב: פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית

מזכ"ל עיל"ב: דניאל ויינר, האוניברסיטה העברית

וועדת ביקורת: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניבריסטת חיפה; ד"ר אריאל כבירי, מכללת הגליל המערבי ואוניברסיטת חיפה.
וועד הפועל: הוועד מורכב מחוקרות וחוקרים אשר התנדבו לסייע בפעילות השוטפת של העמותה על בסיס אישי, מקרב קהיליית חוקרי היחב"ל בארץ. נכון לדצמבר 2017 הוועד כולל את: ד"ר אוריאל אבולוף, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' אסיף אפרת, המרכז הבינתחומי, הרצליה; ד"ר טל דינגוט-אלכופר, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר שלמה גולדמן, אוניברסיטת אריאל; פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטה בן-גוריון בנגב; ד"ר שרה קאן-נסר, האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר רנן קופרמן, אוניברסיטת חיפה; ד"ר אריה קרמפף, מכללת תל-אביב יפו; וד"ר איתן שמיר, אוניברסיטת בר-אילן.