מטרות העמותה

על-פי תקנון העמותה (2002):
"עיל"ב קמה כדי להוות במה לקידום המחקר ולדיון אקדמי בבעיות הקשורות במחקר והוראת היחסים הבינלאומיים (יחב"ל) והפוליטיקה ההשוואתית (פה"ש) ברמה האקדמית, וכדי לחזק את הדיאלוג המדעי בין הקהילייה האקדמית העוסקת במחקר והוראת היחב"ל והפה"ש, מחד, לבין קהיליית המדיניות והביטחון במדינת ישראל.  כמו כן, שואפת עיל"ב לחזק את הקשר בין קהיליית החוקרים ביחב"ל ופה"ש בישראל לבין אגודות מקבילות בעולם."