ד"ר עודד לוונהיים

עודד לוונהיים
חדר: 5320
02-5883165
שעת קבלה: יום ד' 11:00-12:00

תחומי המחקר: אוטו-אתנוגרפיה ויחסים בין-לאומיים, רגשות וביטחון, לימודי ביטחון ביקורתיים, הפוליטיקה של היום-יום, סמכות, סטייה וענישה בפוליטיקה עולמית, מיקרו-פוליטיקה וממשליות